Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 29 november

Under vecka 47 genomfördes 2527 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 109 st dos 1, 164 dos 2 och 2254 dos 3-vaccinationer.
Totalt sett har nu 106 409 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 195 personer vaccinerats med en första dos och 46 701 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 90,1 respektive 87,3 procent.  Av dos 1-vaccinationerna som gjordes under v.47 var 17 stycken vaccinationer av barn eller ungdomar (12-17 år) och resterande 92 doser personer över 18 år som påbörjat sin vaccinering.
 
Tredje dos med covid-19-vaccin
I åldersgruppen 65+ har 6724 personer (40,6%) folkbokförda på Gotland fått en tredje dos och ytterligare ca 4350 (26,2%) bokningar har inkommit. 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten bör en vaccinationstäckning på 80 % ha uppnåtts på regional nivå i gruppen 65-79 åringar innan nästa grupp (medicinska riskgrupper) och personer 50-64 år erbjuds dos 3. Prognosen tyder på att Gotland kan nå detta under vecka 50. 
 
För dem under 65 år gäller fortfarande att minst sex månader ska ha passerat sedan dos 2, vilket gör att det inte är aktuellt med en tredje dos för majoriteten av gotlänningarna förrän efter årsskiftet.  
 
Vaccinbokningen öppen för personal inom hälso- och sjukvården
För personal inom hälso- och sjukvården öppnade under vecka 47 bokningen av säsongsinfluensavaccinationer. Den personal som arbetar patientnära erbjuds även samvaccination med dos 3 mot covid-19 vid vaccinationstillfället. Hittills har ca 300 bokningar gjorts. Hur många av dessa som är rena säsongsinfluensavaccinationer kontra samvaccinationer framgår inte av bokningsstatistiken.  

Välbesökt vaccinationsmottagning på skyltsöndagen

På skyltsöndagen den 28 november fanns Region Gotlands vaccinationsteam i Solbergaskolans matsal för att vaccinera mot covid-19. Det var mycket välbesökt och uppskattades för sitt centrala läge. Totalt gjordes 95 vaccinationer varav merparten var dos 3, men även 17 stycken dos 1. 
 
Vänta inte med att vaccinera dig!
De som idag rekommenderas att ta dos 3 mot covid-19 och vaccin mot säsongsinfluensan, men som inte ännu gjort det, uppmuntras att boka tid så snart som möjligt innan fler grupper släpps på och det kan bli längre väntetid.