Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ringar i trä från Gotlands Museums samlingar. Foto: Region Gotland

Ny utlysning av särskilda uppdrag till kulturskapare

Publicerad 2021-11-27 07:00
Region Gotland utlyser 30 nya särskilda uppdrag till kulturskapare. Tio av dessa riktar sig till unga vuxna upp till 30 år.
För att stödja professionella kulturskapare under pandemin utlyser Region Gotland särskilda uppdrag under december 2021. Syftet är att bidra till stärkt hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland och för att främja nya röster i kulturlivet.
 
Stöduppdragen till kulturskapare inom alla konstarter utlyses enligt nedan:
  • 20 uppdrag á 50 000 kronor
  • 10 uppdrag á 20 000 kronor till unga vuxna upp till 30 år
Ansökningsperiod är 27 november–12 december 2021. Läs mer om villkor, kriterier och gör din intresseanmälan på www.gotland.se/coronastod.