Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Simon Häggström föreläser på Wisbygymnasiet

Snart kommer polisen och författaren Simon Häggström till Gotland. Det blir hela tolv föreläsningar på Wisbygymnasiet denna gång. I fokus ligger precis som tidigare prostitution, människohandel (även kallat för trafficking) och sexualbrott.