Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Simon Häggström föreläser på Wisbygymnasiet

Publicerad 2021-11-26 10:15
Snart kommer polisen och författaren Simon Häggström till Gotland. Det blir hela tolv föreläsningar på Wisbygymnasiet denna gång. I fokus ligger precis som tidigare prostitution, människohandel (även kallat för trafficking) och sexualbrott.

Simon Häggströms föreläsningar genomförs under tre dagar från den 29 november till den 1 december för 70 elever från olika gymnasieprogram under varje föreläsning.

- Det är femte gången han föreläser för våra elever. Det började för några år sedan med att han föreläste under hos oss under Bokens dag och det gav mersmak, berättar Louise Greveback, som är skolbibliotekarie på Wisbygymnasiet.

Wisbygymnasiet har klasser som på olika sätt kommer att jobba med utgångspunkt från Simon Häggströms böcker under stora delar av detta läsår. Exempelvis samhällsprogrammets beteendeinriktning.

- Under höstterminen har eleverna jag undervisar fått läsa Skuggans lag, haft ett lektionspass kring maskuliniteter och skrivit en utredande text kring prostitution. Framför oss har vi ett lektionspass kring porrens påverkan på människor, ytterligare ett kring femininiteter och som avslutning ett besök av Simon Häggström. I detta arbete har det blivit så tydligt att eleverna kan koppla alla strukturer till sin egen vardag och kunna samtala om hur de påverkas, säger Liza Adman, som är lärare på Wisbygymnasiet.

Wisbygymnasiet gör även en specialsatsning där en klass från yrkesprogrammen kommer få ett eget exemplar av hans bok. Flera lärare i denna klass, både kärnämneslärare och yrkeslärare, kommer att jobba med detta. 

- En sak som blir väldigt tydlig genom Simons böcker och föreläsningar är att sexhandel bygger på skeva maktstrukturer, att vissa människor skaffar sig makt över andra. Skolan har en uppgift att bidra till att ge eleverna en värdegrund som bygger på att alla människor har samma värde och rättigheter. Det gör man inte med punktinsatser och därför jobbar lärare från flera program tillsammans med biblioteket utifrån Simon Häggströms böcker inför hans föreläsningar, säger bibliotekarien Louise Greveback.

Parallellt med arbetet i klassrummen gör skolbiblioteket en extra satsning på utställningar och information som anknyter till Simon Häggströms föreläsningar. 

Om Simon Häggström

Simon Häggström är polisinspektör och har sedan 2008 jobbat med brott som rör prostitution och människohandel. Idag jobbar han på Polisen Nationella Operativa avdelning (NOA). Simon har under flera år varit ett välkänt namn i prostitutionsdebatten och en flitigt anlitad föreläsare. 

År 2016 debuterade han som författare med boken "Skuggans lag" där han beskrev sin och sina kollegors vardag på jobbet i Stockholms undre värld. Boken fick stor massmedial uppmärksamhet och våren 2017 släpptes uppföljaren ”Nattstad” där författaren tog det kontroversiella beslutet att låta en människohandlare komma till tals.