Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leveransstörning Invacare

Invacare har meddelat att de har leveransstörningar vad gäller rollator Futura. HMC jobbar för att mildra omfattning av detta. Vid funderingar kring alternativa lösningar så kan man kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst för stöd och råd.