Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt avtal hygienhjälpmedel

Från och med 21-12-01 har Region Gotland nytt avtal på hygienhjälpmedel. För aktuellt sortiment, se hjälpmedelscentralens beställningssystem Websesam. Vid frågor, kontakta hjälpmedelskonsulent.