Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination mot säsongsinfluensa för medarbetare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Publicerad 2021-11-25 11:40
I dag den 25 november klockan 13.00 öppnar vaccinationsbokningen via Alltid Öppet mot säsongsinfluensa för alla medarbetare i hälso- och sjukvården och tandvården. Medarbetare som arbetar patientnära erbjuds även Covidvaccin dos 3.
Vaccinationerna genomförs under vecka 48 och vecka 49 och kan utföras under arbetstid. Vaccineringen kommer ske i aulan på lasarettet, på Korpen (i konferensrum Kolibri) samt i Hemse och Slite. Mer information om exakta vaccinationsplatser kommer finnas i samband med bokningen. 
 
Medarbetare som arbetar patientnära erbjuds även Covidvaccin dos 3 i samband med vaccinationen mot säsongsinfluensa. Observera att för att få dos 3 är det viktigt att det har gått minst sex månader sedan dos 2.
 
Alla behöver uppvisa passerkort vid vaccinationstillfället och de medarbetare som även vill ha dos 3 behöver uppge en kod som de får via sin närmsta chef.

Bokning via appen eller i vissa fall via telefon

  • Vaccinationsbokningen görs via appen Alltid Öppet. 
  • Medarbetare som löper risk för allergisk reaktion vid vaccination ska boka tid via telefon 0498-26 98 00. 
  • Medarbetare som arbetar patientnära och endast önskar Covidvaccin dos 3 hänvisas också till tidsbokning via telefon 0498-26 98 00. 
Telefonbokningen är öppen måndag–fredag kl. 6.30–15.30.