Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drop-in-vaccination på skyltsöndagen

På skyltsöndagen den 28 november finns Region Gotlands vaccinationsteam i Solbergaskolans matsal för att vaccinera mot covid-19.
Tid: 11.00–15.00
Plats: Solbergaskolans matsal, Kung Magnus väg 4 i Visby

Vem kan vaccinera sig på drop-in?

Dos 3 på drop-in ges till dig som är 65 år eller äldre samt till dig som har hemtjänst eller hemsjukvård. Det är dock viktigt att det har gått minst fem månader sedan du fick dos två, innan en tredje dos vaccin kan ges. De personalgrupper som rekommenderas dos 3 behöver ha en bokad tid och kan inte vaccinera sig på drop-in.
 
Dos 1 och dos 2 på drop-in kan ges till personer födda 2005 eller tidigare.
 
Oavsett vilken dos du ska få gäller att du inte redan har en bokad tid. 

Behöver du hjälp med vaccinationsbevis?

På skyltsöndagen kan du också hämta en blankett för att ansöka om vaccinationsbevis. Du kan också få hjälp att boka en tid för vaccination via appen Alltid öppet.