Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solbergabadet håller stängt 11 december

Publicerad 2021-11-22 13:24

På grund av simtävling håller Solbergabadet stängt lördagen den 11 december.