Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Galgen i Visby vårdas och renoveras

Publicerad 2021-11-19 08:00
Galgen i Visby, Skandinaviens idag enda stående medeltida galge, är i dåligt skick och i behov av vårdinsatser. Under hösten har vegetationen runt galgen röjts, och nu har även murstenarna fått en förebyggande behandling för att få bort alger och mossa.

Galgen tros vara byggd redan på 1200-talet och fungerade som avrättningsplats ända fram till mitten av 1800-talet.

- Galgen är väl synlig både från hav och land, ett rysligt landmärke kan tyckas. Avrättningar skulle under medeltiden ha en avskräckande effekt, och de var ofta välbesökta, offentliga tillställningar, berättar Therese Lindström, kulturmiljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Det var i samband med anmälan om skadegörelse på platsen förra sommaren som länsstyrelsen blev varse att fornlämningen var i akut behov av vårdinsatser. Det är en välbesökt plats som utsätts för en del slitage, och någon större vårdinsats har inte gjorts sedan 1970-talet.

Galgen ligger inom det kommunala naturreservatet Galgberget, och länsstyrelsen har sökt och fått dispens från reservatsföreskrifterna för att restaurera fornlämningen.

Arbetet inleddes tidigare i höstas med röjning av växtligheten i anslutning till galgen. Nu har själva murverkets yta fått behandling med ett algtvättmedel som på ett skonsamt sätt ska minska påväxten av alger och lavar på stenarna.

Vårdinsatsen ska enligt planen fortsätta under våren och försommaren 2022. Resterande åtgärder behöver göras under den frostfria delen av året och planeras till maj-juni 2022. Då är tanken att laga själva murverket. Där finns bland annat stenar som ligger löst och fogar som behöver åtgärdas.

- Galgbergets naturreservat är ett populärt natur- och kulturhistoriskt område. Vi ser att det är viktigt att vårda galgen och bibehålla det kulturhistoriska värdet för framtiden och därför kan vi acceptera en avstängning av fornlämningen trots att den sker på en årstid när många vill besöka den, säger Johanna Snöbohm, miljöhandläggare vid Region Gotland.

Den fortsatta restaureringen kommer att genomföras förutsatt att länsstyrelsen beviljas medel från Riksantikvarieämbetet.