Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

19 november - därför har vi en internationell toalettdag

Publicerad 2021-11-18 10:00
Fredagen den 19 november är det Internationella toalettdagen. Det är en dag för att uppmärksamma de 2,4 miljarder människorna på jorden som inte har tillgång till en toalett. I Sverige fokuserar vi på vad vi inte vill ha ner i avloppen.

Många tvingas utföra sina behov ute i naturen utan något som helst skydd mot djur eller väder. Ofta far kvinnor särskilt illa utan toalett då risken för sexuella övergrepp är stor. UNHCR arbetar särskilt för att kvinnor ska kunna gå på toaletter i säkerhet och ha möjligheten att sköta sin hygien ordentligt, även på arbetsplatser och skolor.

Internationella toalettdagen stiftades av World Toilet Organization 2001. Sedan 24 juli 2013 är det en FN-dag av UN Water, FNs sanitetsorgan med slogan: ”Sanitet för alla”. Anledningen bakom var att uppmärksamma hur viktigt det är att ha en toalett, men också vill man uppmärksamma att så många saknar toalett.

Bara tre saker i toan…

I Sverige har utvecklingen när det gäller vatten- och avloppssystemen kommit långt. Enkelt sagt måste VA-frågan vara löst innan ett bygglov kan ges ut och alla hushåll måste ha en toalett. Det ser vi som en självklarhet. På Gotland har vi 1900 km vatten- och avloppsledningar.

I Sverige fokuserar vi nu dessutom på vad vi inte vill ha ner i avloppen. Man ska ju bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Vi kastar allt möjligt annat i toaletterna vilket är ett stort problem – baby wipes (tvättservetter), tops, plackers med mera. Detta rens samlas upp, och det är mycket rens som kommer till avloppsreningsverket på ön – faktiskt hela 100 ton i fjol (70 ton i Visby).

Revaq

Visby avloppsreningsverk är numera certifierat enligt REVAQ - ett certifieringssystem för hållbar växtnäring. Certifieringen innebär att slammet som produceras vid Visby avloppsreningsverk uppfyller de fastställda krav på kvalitet som ställs enligt Revaq’s regelverk.

Projektet REVAQ startades 2002 av Svenskt Vatten, LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel med stöd från Naturvårdsverket. Detta var då ett projekt för återföring av näring. För att underlätta och kvalitetssäkra, med mål att sluta kretsloppet för VA-flödena, växte det frivilliga certifieringssystemet REVAQ fram. Det var Envisys, Naturskyddsföreningen, de tidigare nämnda företagen samt åtta reningsverk som låg bakom. Samma år certifierades det första av dessa i Eslöv. Idag är 42 av alla Sveriges 1700 reningsverk certifierade enligt REVAQ.

Arbetet med REVAQ handlar till stor del om uppströmsarbete, där man försöker få bort källorna till föroreningar i avloppet. På Gotland REVAQ- certifierades reningsverket i Visby 2017 och 2018 skapades karaktären Toa Uppströms som påpekar just detta att bara tre saker ska spolas ned i avloppet.