Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland en högt rankad skolkommun

Publicerad 2021-11-17 13:46
Nu har Lärarförbundets rankning av Sveriges Bästa skolkommun 2021 presenterats. Gotland hamnar där på plats 60 bland landets 290 kommuner. Hög andel barn i förskola och hög lärartäthet gör Gotland till en högt rankad skolkommun, enligt Lärarförbundet.

Rankingen bygger på en jämförelse av alla kommuner utifrån tio kriterier. Lärarförbundets syfte är att synliggöra skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv. Övertorneå toppar årets rankning (precis som förra året) följt av Vadstena och Älvsbyn.

De kriterier som lyfter Gotland i rankingen är andelen barn 1-5 år i förskolan (22/290), lärartätheten (48/290) och resurserna till undervisning (55/290)[1], medan andelen som fullföljer gymnasiet (225/290) och lärarlönerna (219/290) drar ner kommunens placering i rankningen.

- Gotland klarar sig förhållandevis bra i Lärarförbundets jämförelser. Nu ska vi analysera resultatet lite mer på djupet och det gör vi med start redan imorgon kväll då Lärarförbundet bjudit in tjänstemän från förvaltningen och politiker till en gemensam diskussion. Vi får nu ytterligare ett underlag till i det systematiska kvalitetsarbetet, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör vid Region Gotland.

Eva Edin som är HR-chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beklagar att Region Gotland fått en försämrad placering.

- Då vi jämför med senast tillgängliga lönestatistik från Sveriges Kommuner och Regioner och uppdelad per lärargrupp inom för- och grundskolan ser vi att medianlönerna för lärare på Gotland per november 2020 ligger relativt nära medianlönerna när det gäller förskollärare, lärare i fritidshem, lärare F-3 och lärare 4-6 i riket. För exempelvis lärare 7–9 och lärare i praktiska-estetiska ämnen är avståndet till rikets medianvärden större. Region Gotland har sedan 2017 satsat extra lönemedel på lärarkollektivet och vår uppfattning är att det ändå påverkat bilden åt rätt håll. Men vi har fortfarande en del att göra framåt, säger Eva Edin.

Gotlands placering förra året var som nummer 39 och året dess för innan 104. År 2021 är sista året som Lärarförbundet gör sin klassiska rankning av landets skolkommuner. 

Läs mer https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2021/gotland


[1] Det här kriteriet bygger på hur mycket resurser kommunen satsar på skolan (i förhållande till kostnadsnivån i kommunen).