Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här bokar du vaccination mot säsongsinfluensa

I år samordnas vaccinationen mot säsongsinfluensa med den tredje dosen mot covid-19. I så stor utsträckning som möjligt ska du som rekommenderas båda vaccinationerna kunna ta dem vid samma tillfälle. Det betyder att bokningen ser annorlunda ut jämfört med tidigare år.

Vem rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa?

Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas för personer från 65 år och riskgrupper samt hushållskontakter till dessa. I riskgrupperna ingår bland annat personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes och gravida efter vecka 16. Även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa ingår i rekommendationen.

Boka tid via telefon

Skillnaden mot tidigare är att telefonbokningen i år öppnar i omgångar. Bokningen av vaccination mot säsongsinfluensa öppnar i samma takt som bokningen av dos 3 mot covid-19. Oavsett om du bara vill boka den ena vaccinationen eller båda ringer du 0498-26 98 00, vardag klockan 06.30–15.30.
Boka tid via "Alltid öppet"
I appen "Alltid öppet" kan personer från 65 år samt riskgrupper boka tid redan nu.