Kontakt

 
R
ektor
Anna Kindblad
Telefon: 0498-20 38 95
E-post: anna.kindblad@gotland.se 

Biträdande rektor
Ted Kahlbom
Telefon: 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@gotland.se

Logoped
Marika Arnesson
0704-47 73 84
E-post: marika.arnesson@gotland.se
 

Logoped
Nadia Chouaiby
E-post: nadia.chouaiby@gotland.se

Specialpedagog
Monica Norström
Telefon: 0704-47 72 80
E-post: monica.norstrom@gotland.se

Skoladministratör
Lena Winarve
Telefon: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Gotlands resursskola arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Eleverna har hela sin skoldag förlagd på resursskolan. 

 

Eleverna undervisas i en lärmiljö som utgår från varje elevs förutsättningar för lärande. Pedagogisk, social och fysisk lärmiljö anpassas efter elevernas behov. Eleverna ska få förutsättningar att nå så långt som möjligt och känna att de lyckas i sitt skolarbete. Eleverna ska känna sig delaktiga och utvecklas som individer.

I arbetet med eleverna strävar vi efter att skapa en skoldag som är förutsägbar, vilket innebär att eleverna ska känna till:

  • Var de ska vara
  • Vem de ska vara med
  • Vad de ska göra
  • Hur de ska göra
  • När de ska göra det
  • Hur länge de ska göra det
  • Varför de ska göra det
  • Vad händer sedan