Kontakt

 
R
ektor
Anna Kindblad
Telefon: 0498-20 38 95
E-post: anna.kindblad@gotland.se 

Biträdande rektor
Ted Kahlbom
Telefon: 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@gotland.se

Logoped
Marika Arnesson
0704-47 73 84
E-post: marika.arnesson@gotland.se
 

Logoped
Nadia Chouaiby
E-post: nadia.chouaiby@gotland.se

Specialpedagog
Monica Norström
Telefon: 0704-47 72 80
E-post: monica.norstrom@gotland.se

Skoladministratör
Lena Winarve
Telefon: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna på Solbergaskolan och Tjelvarskolan samt Lövsta resursskola.

Skolan har idag ca 45 elever och ca 25 medarbetare. Tal- och språkklasserna riktar sig mot elever med språkstörning och Lövsta resursskola mot elever där behov av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön. Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt anpassat stöd.