Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Valnämndens sammanträdesdagar

2023

  • 12 september
  • 7 december

2024

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 19 mars
  • 16 april
  • 14 maj
  • 18 juni