Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 15 november

Under vecka 45 genomfördes 1 830 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 83 stycken dos 1, 828 dos 2 och 919 dos 3-vaccinationer.
Totalt sett har 101 138 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 47 969 personer vaccinerats med en första dos och 45 680 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 89,7 respektive 85,5 procent.  

Stort intresse för vaccination

Under vecka 45 var det högt tryck i bokningen. 2 563 bokningar gjordes via telefon och ytterligare 713 bokningar inkom via appen Alltid Öppet. Majoriteten av bokningarna gällde dos 3. Av de dos 3-bokningar som gjordes via telefon valde drygt 80 procent att boka in sig för en samvaccination och få säsongsinfluensavaccinationen samtidigt. Bland personer som är 65 år och äldre har nu 3 937 personer (23,8 %) fått sin tredje dos och ytterligare 3 323 (20,1 %) personer är inbokade för en tredje dos. 
 
Tyvärr hade appen Alltid öppet tidvis problem med driftstörningar under veckan. Problemen är nu avhjälpta och appen är åter i gång. Texter i appen har även formulerats om i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna. 

Förkortat intervall mellan dos 2 och dos 3 ger ökat tryck på bokningen

Sedan intervallet mellan dos 2 och dos 3 kortades från minst sex månader till minst fem månader för alla över 65 år har fler möjlighet att ta dos 3 och vaccinet mot säsongsinfluensa vid samma tillfälle. Det ger till en början ett ökat tryck på bokningen i och med att gruppen behöriga för dos 3 på kort tid har blivit betydligt större. 
 
Att de bokningsbara tiderna fylls betyder också att tillgången på drop-in-tider just nu är mycket begränsad. Tillgången på drop-in-tider styrs av hur bokningsläget ser ut. Om de bokningsbara tiderna inte går åt erbjuds dessa i stället på drop-in. Just nu är det många som vill boka tid, vilket gör att drop-in-tiderna minskar. För den som besöker drop-in-mottagningen betyder det att väntetiden kan bli lång. Vi rekommenderar i nuläget bokad tid i första hand. Boka via appen Alltid öppet eller telefonbokningen på 0498-26 98 00. Telefonbokningen öppnar successivt och är just nu öppen för personer födda 1951 eller tidigare.

Skolvaccinationer påbörjade med dos 2

Under v. 45 påbörjades vaccination med dos 2 för 12–15-åringar på skolor runt om på Gotland. Skolvaccinationerna kommer även att fortsätta under v. 46. Under v. 45 genomfördes 790 vaccinationer på skolorna, varav 36 var dos 1-vaccinationer och resterande dos 2. Bland 12–15-åringarna har 65,5 procent fått en dos och 29,8 procent är färdigvaccinerade. Siffrorna är nationellt sett höga. Att siffran är så pass hög är positivt då man i landet i stort just nu ser en ökad smittspridning bland barn och unga.

Vaccination av personal

Även personal inom särskilt boende för äldre (SÄBO), hemtjänst och hemsjukvård rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa och dos 3 mot covid-19. Här gäller fortfarande minst sex månader mellan dos 2 och dos 3. Så snart bokning för denna grupp öppnas upp kommer berörda att få information om hur bokningen går till.