Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gymnasieelever utanför Sävehuset (Wisbygymnasiet)

Välkommen på öppet hus hos Wisbygymnasiet

Publicerad 2021-11-12 14:07
Onsdagen den 17 november är elever som ska välja till gymnasiet och deras vårdnadshavare välkommen att besöka Wisbygymnasiet och få reda på mer om oss och våra olika utbildningar.
  • TID klockan 17.00-20.00
  • PLATS Sävehuset, Sävesväg 10, Visby
På plats denna kväll finns våra elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och många andra som kommer att svara på alla dina frågor och funderingar inför gymnasievalet.
 
Wisbygymnasiet har ett rikt utbildningsutbud med hela 17 olika program och kurser inom språk, humaniora, teknik, juridik, psykologi, naturvetenskap, konstnärligt skapande, media, turism, motorer, mat, IT, försäljning, lantbruk, husbyggnad, omvårdnad, sjöfart och mycket mer.
 
Hos oss får du ingå i ett spännande, kreativt sammanhang, delta i internationella projekt och genomföra uppdrag mot kund. 
 

Till Wisbygymnasiets sida