Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Enhetschef

Eva Hall
Telefon: 0498-26 95 47
E-post: eva.hall@gotland.se

Familjerättssekreterare:

Joakim Blom 
Telefon: 0498-26 88 87
E-post: joakim.blom@gotland.se

Elin Seigerlund
Telefon: 0498-26 88 82
E-post: elin.seigerlund@gotland.se

Ann-Louise Björksved
Telefon: 0498-26 88 91
E-post: ann-louise.bjorksved@gotland.se

Anna Sanyang
Telefon: 0498-26 88 85
E-post: anna.sanyang@gotland.se 

Tuija Päivärinta
Telefon: 0498-26 33 46
E-post: tuija.paivarinta@gotland.se

Assistent:

Tina Bäck
Telefon: 0498-26 88 86
E-post: tina.back@gotland.se

Enklaste och snabbaste sättet att få kontakt är genom e-post till adressen: familjeratten@gotland.se

Besöksadress: Polhemsgatan 29. 

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerätt

Familjerättsenheten är gemensam för hela Region Gotland och arbetar bland annat med att

  • fastställa faderskap för barn till ogifta föräldrar
  • hjälpa föräldrar att finna överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge och om de är överens, upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal om detta
  • ha samarbetssamtal med föräldrar
  • göra umgänges-, boende- och vårdnadsutredningar efter begäran från domstol.

Samarbetssamtal

Föräldrar som inte kan komma överens om hur förhållandena ska vara för barnet efter skilsmässan kan under sakkunnig ledning få hjälp att resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende eller umgänge för det gemensamma barnet. Målet är att komma fram till samförståndslösningar och att föräldrarna ska få en bättre förståelse för varandras synpunkter och dessutom lära sig hantera sina konflikter på ett sätt som inte går ut över barnet.

Om du vill att vi anordnar samarbetssamtal ber vi dig att skicka in blanketten på den här sidan undertecknad av båda föräldrar. Vi kontaktar er med erbjudande om tid när vi mottagit er blankett.

Faderskap/Föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta när barnet föds är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Det gäller även när samkönade skaffar barn tillsammans. Skatteverket underrättar om att ett barn har fötts. Vi tar då kontakt med modern för att boka en tid för besök. Vid besöket utreds och fastställs faderskapet/föräldraskapet. Sammanbor modern med den andra föräldern är det ett enkelt förfarande. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Utredningarna görs på uppdrag av tingsrätten och är en del av underlaget inför ett domstolsavgörande. I utredningen träffar familjerättssekreteraren båda föräldrarna samt barnet. Olika myndigheter, som till exempel skola, socialtjänst, polis, får lämna uppgifter i utredningen.

Namnärenden

Utredningarna görs på begäran av domstol, då föräldrar inte är eniga om namnbyte på barn.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?