Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Besöksnäringsaktörer samlade på Wisby Strand för Besöksnäringsdagen 2021

Besöksnäringsdagen – Inspiration och samtal om hållbarhet och framtid

Publicerad 2021-11-11 11:59
I veckan återkom äntligen besöksnäringsdagen, där cirka 270 gotländska företagare och aktörer lyssnade till analyser från säsongen och diskuterade besöksnäringens framtida utveckling och hållbarhet.

Möjligheten att ses har varit efterlängtad, något som märktes på det stora antalet deltagare vid Besöksnäringsdagen. Gotlands Förenade Besöksnäring och Region Gotland är värdar för arrangemanget som vanligtvis genomförs varje år.

Analys av årets säsong 

Under sommaren har Gotlands befolkning varit större än någonsin tidigare. Det har varit färre internationella besökare, men det har enligt besöksnäringsstrateg Mats Jansson vägts upp med råge av de nationella besökarna och av att färre Gotlänningar rest från ön. För Region Gotlands del har det märks bland annat i frågor om trafik, sophantering och städning.

- I år har vi sett fler besökare som stannar längre. När pandemirestriktionerna lättade innebar detta ett ökat besökstryck på Gotland. Vi ser även att besökarna rör sig över ön på ungefär samma sätt och åker till samma ställen beroende på väder och vind. Vi behöver därför arbeta med rörelsemönster och sprida ut besökarna mer, men också jobba tillsammans för att berätta för besökaren hur Gotland är en hållbar destination, säger Mats Jansson, besöksnäringsstrateg på Region Gotland.

Hållbarhet och fokus framåt

Besöksnäringsdagen innehöll bland annat inspiration och workshop kring hållbarhet. Besöksnäringsaktörer, alltifrån beslutsfattare, företagare, Länsstyrelsen, Uppsala Universitet och Science Park Gotland med flera, var på plats och deltog i samtalen.

- Vi siktar mot att vara norra Europas mest attraktiva och hållbara resmål och under besöksnäringsdagen fick vi höra goda exempel från både Region Västerbotten och Visit Dalarna. Vi diskuterade även vilket fokus vi bör ha i hållbarhetsarbetet på Gotland framöver, säger besöksnäringsstrateg Karin Winsnes, Region Gotland.

Hållbarhet var ett genomgående tema för dagen och lyftes som en avgörande faktor för Gotlands utveckling.

- Vi är på många sätt redan idag en attraktiv destination. Men om vi ska fortsätta vara relevanta framöver krävs också en omställning till en mer hållbar besöksnäring – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Om vi ska lyckas med det så behöver vi göra tydliga prioriteringar och hitta nya sätt att arbeta, säger Karin Winsnes.

Besöksnäringens bild och analys av intäkter till Gotland

- Vi har haft en exceptionell sommar och blev lite överraskade av att besökarna denna säsong kom tidigare än väntat. När vi pratat med våra medlemmar framför de att det varit en ekonomiskt bra sommar, samtidigt som service och bemötande ibland blivit lidande på grund av låg bemanning. Den allmänna känslan är trots det att våra besökare haft en bra upplevelse, säger Frida Ganshed, verksamhetsansvarig på GFB.

Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) har låtit WSP genomföra en analys av vad besöksnäringen kostar och bidrar med i intäkter för Gotland. I beräkningarna har man tittat på besökarnas konsumtion av varor och tjänster, kommunala skatteintäkter och utgifter samt statliga intäkter. Enligt analysen bidrar besöksnäringen med 229 miljoner kronor till Gotland.

Inspiration och framtidsspaningar

Per Schlingman gav sin bild av vad de varaktiga konsekvenserna kommer att bli av pandemin, bland annat med framtidsspaningar om att det som kan göras digitalt, lokalt eller på distans fortsatt kommer att göras på det viset. Som en del i det kommer vi bland annat att se mer lokala istället för globala värdekedjor.

Under besöksnäringsdagen talade även Maud Olofsson, ordförande för Visita och Jan Gunnarsson, Värdskapet Sverige. Deltagarna bjöds också på ett uppskattat överraskningsbesök av scenkonstgruppen Hyss. Besöksnäringsdagen avslutades med en uppskattad galamiddag.