Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boka tid för säsongsinfluensavaccination och dos 3 i appen Alltid öppet

Nu kan du som är minst 65 år eller tillhör en riskgrupp boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa i appen Alltid öppet. Du som också rekommenderas dos 3 mot covid-19 kan boka även den vaccinationen i appen. Telefonbokningen öppnar successivt för olika åldersgrupper och är just nu öppen för personer födda 1951 eller tidigare.
Att telefonbokningen öppnar i omgångar beror på att vaccinationen mot säsongsinfluensa ska samordnas med den med dos 3 mot covid-19, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Det gör att trycket på telefonbokningen är ovanligt högt i år. 

Vem kan boka vaccination i Alltid öppet?

Du som tillhör en riskgrupp för säsongsinfluensa kan boka säsongsinfluensavaccination. Hit hör bland annat personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes och gravida från vecka 16. 
 
 
Du som är 65 år eller äldre kan boka tid för både säsongsinfluensavaccination och dos 3 mot covid-19. Alltid öppet fungerar både för dig som enbart ska boka tid för säsongsinfluensavaccination, enbart för dos 3 eller för båda vaccinationerna. Om du ska ta dos 3 är det dock viktigt att det vid vaccinationstillfället har gått minst fem månader sedan du fick dos 2 (notera att tidsintervallet är justerat från sex månader till fem). Du kan logga in i Alltid öppet och boka tidigare än så, men var noga med att välja en tid tillräckligt långt fram. För att du ska kunna boka en tid i appen behöver du svara ja på kontrollfrågan om det har gått sex månader sedan du fick din andra dos. Frågan formulerades innan tidsintervallet ändrades till fem månader och syftar på tiden mellan dos 2 och vaccinationstillfället för dos 3, det vill säga inte tillfället då du gör bokningen. Formuleringen kommer att förtydligas framöver.
 
Om det ännu inte har gått fem månader sedan dos 2 är det ändå bra att boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa, eftersom den vaccinationsinsatsen pågår under en begränsad tid.

Såhär bokar du tid i Alltid öppet

Alla som i nuläget rekommenderas den ena eller båda vaccinationerna får ett eller flera erbjudanden i appen om att boka tid.
 
När du loggat in i appen hittar du erbjudandet under Personliga erbjudanden. Oavsett om du ska boka tid för dos 3 eller säsongsinfluensavaccination ska du klicka på Vaccination mot covid-19. Där får du välja mellan att boka vaccination mot säsongsinfluensa, vaccination mot covid-19 dos 3 eller båda vaccinationerna. Följ instruktionen om att fylla i hälsodeklaration och boka sedan din tid.

För dig som inte har påbörjat din vaccination mot covid-19

Du kan boka dos 1 genom att ringa 0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag kl. 6.30–15.30.
 
Det går också bra att besöka drop-in-mottagning på Ica Maxi arena.