Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu förbereder vi för en ny gång- och cykelväg på Visborg

Visborg ska vara en stadsdel med hållbarhet i fokus där cykeln ses som det naturliga färdmedlet. Under 2022 kommer den första av flera cykelvägar i stadsdelen att börja byggas. Den sträcker sig längs den gamla banvallen mellan Toftarondellen och kasernområdet P18 och planeras vara klar till 2023.

Redan idag är det många som cykelpendlar till skola, arbetsplats och friluftsliv inom området. Den nya gång- och cykelvägen ska underlätta för cyklister att ansluta till Visborgsområdet från hamnen och Söderväg på ett enklare sätt än idag. Stråket kommer även att vara sammankopplat med de studentbostäder som planeras at byggas på området. Delar av kostnaden för detta finansieras av Trafikverket genom ett så kallat stadsmiljöavtal som ska främja hållbara stadsmiljöer och har ett särskilt fokus på cykelmöjligheter.

Vi arbetar nu med projektering under hösten för att under 2022 upphandla och bygga själva gång- och cykelvägen. Regionens målbild är att den ska bidra till att öka att fler väljer ett hållbart sätt att resa, säger Harald Gröttvik som är programansvarig för utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg.

Har du frågor kring byggandet av den nya gång-och cykelvägen? Kontakta Niclas Ohlander, niclas.ohlander@gotland.se.