Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland har nu passerat 61000 invånare

Publicerad 2021-11-09 12:41
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har Gotland nu mer än 61000 invånare, en ökning som framförallt beror på att ett stort antal människor valt att flytta till ön.

I statistiken framkommer att Gotland har ett positivt flyttnetto, vilket innebär att fler personer flyttat till ön än som flyttat härifrån.

- Det är fantastiskt roligt att se den positiva utveckling som är på Gotland och där allt fler väljer att bosätta sig här. Att Gotland upplevs som en attraktiv plats att bo, leva och verka på ser vi som ett kvitto på alla de arbetstimmar som Gotlands aktörer investerat i att gemensamt utveckla vår region, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Antalet invånare på Gotland nådde 60000 redan hösten 2020, ett befolkningsrekord som firades tidigare i år. Då var invånarantalet de högsta på 75 år och befolkningskurvan pekar fortsatt stadigt uppåt. 

- Med de här befolkningssiffrorna har vi passerat ytterligare en milstolpe, 61 000 invånare och vi närmar oss med raketfart målet om 65000 invånare, säger Eva Nypelius.


Läs den tidigare nyheten om befolkningsrekord på Gotland 

Ta del av invånarstatistik från 1980 till september 2021