Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 8 november

Under vecka 44 genomfördes 510 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 50 stycken dos 1, 94 dos 2 och 366 dos 3.

Totalt har 99 322 vaccinationer genomförts bland personer över 12 år på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 47 897 personer vaccinerats med dos 1 och 44 846 personer har vaccinerats med dos 2. Det motsvarar täckningsgrader på 89,6 respektive 83,9 procent. 

Nationellt sett hög täckning för dos 3

I åldersgruppen 80 år och äldre hade till och med den 1 september 54,7 procent av de folkbokförda invånarna blivit vaccinerade med en tredje dos, vilket är nationellt sett höga siffror. Det nationella snittet var den 1 september 34,7 procent i åldersgruppen. Under v.44 vaccinerades ytterligare 173 gotländska personer över 80 år med dos 3 vilket gör att vi nu har en täckningsgrad på ca 58 procent. Jämförelsesiffror som inkluderar v.44 saknas än så länge.

Dos 3 samordnas med säsongsinfluensavaccinationen

Måndag v. 44 öppnade den samordnade bokningen för vaccination med dos 3 och säsongsinfluensavaccin. Hittills har 756 bokningar gjorts och de första personerna kommer att vaccineras under v. 45 på de tillfälliga mottagningarna.

Samordningen av de två vaccinationsinsatserna sker på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. För dig som ska boka din vaccination betyder samordningen att du enbart behöver boka en tid och göra ett vårdbesök. Det innebär också att vi behöver öppna bokningen av säsongsinfluensavaccination successivt. Just nu är telefonbokningen av säsongsinfluensavaccination och dos 3 öppen för personer födda 1951 och tidigare.