Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt avtal gånghjälpmedel

Från och med 21-11-01 har Region Gotland nytt avtal på gånghjälpmedel. För aktuellt sortiment, se hjälpmedelscentralens beställningssystem Websesam. Vid frågor, kontakta hjälpmedelskonsulent.