Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 43)

Publicerad 2021-11-02 09:22
Under vecka 43 (25-31 oktober) konstaterades ett nya fall av covid-19, jämfört med två nya fall veckan innan. Smittspridningen på Gotland ligger därmed på en fortsatt låg nivå de fem senaste veckorna.

Totalt har 4538 personer fått diagnosen covid-19 på Gotland. Ingen patient med covid-19 vårdas just nu på Visby Lasarett. 

Inga ytterligare dödsfall har inträffat i covid-19. Enligt tidigare rapporter är det 53 personer som har avlidit relaterat till pandemin.

- Fortsatt pågår pandemin, och det är angeläget och bra att vi ser en låg smittspridning på Gotland. From måndag den 1 november ändrades provtagningsrekommendationerna avseende covid-19 så till vida att den som är vaccinerad med två doser inte rekommenderas provtagning vid lindriga symptom som kan hanteras med egenvård. Men det är fortsatt viktigt att den som är sjuk stannar hemma, för att minska smittspridningen i samhället. Det blir extra viktigt om man planerar att resa eftersom risken att smittas med covid-19 är högre i många länder. Och den som arbetar inom vård eller omsorg rekommenderas fortsatt att testa sig även vid lindriga symptom, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Testning sker som tidigare. Via länkarna nedan hittar du nya rekommendationer för testning och information om var och hur du bokar.

Läs de nya rekommendationerna för testning mot covid-19 här

Läs om var du kan testa dig för covid-19 och hur du gör för att boka ett test

 

Ytterligare en person har konstaterats smittad och efterregistrerats för vecka 42. Av den anledningen visar statistiken nu på totalt 4538 smittade personer på Gotland. 

Läs aktuell veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

Länk till nyhet: Lägesbild vaccination mot covid-19

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages