Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som är född 1941 eller tidigare kan boka tid för dos 3 och säsongsinfluensavaccination

Nu är bokningen av säsongsinfluensavaccination öppen för dig som är född 1941 och tidigare. Det är samma åldersgrupp som just nu kan ringa för att boka tid för dos 3 mot covid-19. Bokningen för de båda vaccinationerna öppnar successivt för fler.
I så stor utsträckning som möjligt erbjuds dos 3 mot covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensa vid samma tillfälle, för de personer som rekommenderas båda vaccinationerna. 
 
Båda vaccinationerna bokas genom att ringa 0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan 06.30–15.30. I nuläget är telefonbokningen öppen för personer födda 1941 och tidigare.
 
Du som har en tid inbokad för dos 3 behöver inte ringa för att boka tid för vaccination mot säsongsinfluensan, utan kommer att blir erbjuden även den vaccinationen på plats.

Bokningen öppnar successivt

Precis som bokningen av dos 3 mot covid-19 öppnar bokningen av säsongsinfluensavaccination i år i omgångar. Detta beror på att vaccinationen mot säsongsinfluensa på Folkhälsomyndighetens uppdrag ska samordnas med vaccinationen med dos 3. Det gör att trycket på telefonbokningen är ovanligt högt i år.
 
Utöver telefonbokningen arbetar Region Gotland för att kunna erbjuda bokning av säsongsinfluensavaccination genom appen Alltid öppet för personer 65 år eller äldre samt personer i de riskgrupper som rekommenderas vaccination. Bokning via appen beräknas vara möjlig någon gång under v. 44.

Dos 3 på drop-in

Du som är 65 år eller äldre kan också besöka någon av våra drop-in-mottagningar för din tredje dos. Det måste dock ha gått minst sex månader sedan du fick din andra dos.
 
Om du planerar att också vaccinera dig mot säsongsinfluensa rekommenderar vi att du avvaktar att telefonbokningen öppnar för din åldersgrupp, så att du kan få båda vaccinationerna vid samma tillfälle. Drop-in-mottagningarna vaccinerar enbart mot covid-19. 
 

Öppettiderna uppdateras löpande här. 

Du kan också ringa 0498-26 98 00 för att höra en uppläsning av veckans öppettider.