Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 1 november

Under vecka 43 genomfördes 973 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 700 dos 3, 159 dos 2 och 114 dos 1. Ungefär 65 procent av veckans dos 1-vaccinationer var till barn i åldern 12–15 år.
Totalt har 93 625 vaccinationer genomförts bland personer födda 2005 och tidigare på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 16 år är ca 46 200 personer vaccinerade med minst en dos covidvaccin och nästan 44 500 personer vaccinerade med två doser. Det motsvarar täckningsgrader på 90,8 respektive 87,5 procent. I och med att de flesta vaccinationer som gjorts senaste veckorna har varit vaccinationer bland barn samt dos 3 vaccinationer har inte procentsiffrorna ändrats nämnvärt avseende dos 1 och 2 bland personer över 16 år.

Första omgången skolvaccinationer är avslutad

I åldersgruppen 12–15 år har den första omgången skolvaccinationer avslutats. Utöver de som vaccinerat sig på skolan blev ytterligare 74 barn vaccinerade på någon av Region Gotlands tillfälliga mottagningar under vecka 43. Totalt 1 649 barn i åldersgruppen är nu vaccinerade med en dos, vilket motsvarar en täckningsgrad på 63 procent.
 
V. 45 och 46 återvänder vaccinationsteamet till skolorna för att ge dos 2, samt dos 1 till elever som ännu inte blivit vaccinerade men önskar bli det. Innan dos 1 kan ges krävs medgivande från barnets vårdnadshavare.
 
 

Dos 3 samordnas med vaccinationen mot säsongsinfluensa

Bland de som är minst 80 år har nu 2 869 vaccinerats med en tredje dos och ytterligare 207 är inbokade för vaccination. Inklusive de inbokade är täckningsgraden i åldersgruppen 68,7 procent. Många har valt at besöka någon av Region Gotlands drop-in-mottagningar för sin tredje dos. 
 
Telefonbokningen för dos 3 är i nuläget öppen för personer födda 1941 eller tidigare. Framöver kommer bokningen att öppna för fler åldersgrupper.
 
I så stor utsträckning som möjligt erbjuds dos 3 mot covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensa vid samma tillfälle, för de personer som rekommenderas båda vaccinationerna. Telefonbokningen öppnar i samma takt för dos 3 och säsongsinfluensa.