Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokningen av säsongsinfluensavaccination öppnas successivt från och med måndag och samordnas med dos 3

Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Inom kort startar även vaccinationsinsatsen mot säsongsinfluensa. I år kommer vaccinationen mot säsonginfluensa i möjligaste mån att samordnas med tredje dosen vaccin mot covid-19, för de personer som rekommenderas båda vaccinationerna.
För dig som ska boka din vaccination betyder det att du enbart behöver boka en tid och göra ett vårdbesök. Det innebär också att vi behöver öppna bokningen av säsongsinfluensavaccination successivt för att hantera uppgiften. 
 
– Att bokning sker för två olika vaccinationer samtidigt innebär att trycket kan väntas bli ovanligt högt. Vi behöver därför öppna telefonbokningen av säsongsinfluensavaccination i omgångar i år. Det kommer alltså att fungera på samma sätt som det har gjort i bokningen av vaccination mot covid-19, det vill säga att olika grupper släpps på efter hand, säger Ulrica Widange, tf vaccinsamordnare vid Region Gotland.

Måndagen den 1 november öppnar bokningen för personer födda 1941 och tidigare

Måndagen den 1 november öppnar telefonbokningen för vaccination mot årets säsongsinfluensa för personer födda 1941 eller tidigare. Samtidigt kommer också en tredje dos covidvaccin att erbjudas de personer i gruppen som fick dos 2 för minst sex månader sedan. Den som redan har en bokning för dos 3 behöver inte ringa för en ny bokning, utan kommer att bli erbjuden vaccination mot säsongsinfluensa på plats.
 
Om det ännu inte har gått sex månader kan du ändå boka tid för vaccination mot säsongsinfluensan. Vaccinationsinsatsen mot säsongsinfluensa pågår under en begränsad period, så det är viktigt att du bokar tid så fort som möjligt. 
 
Under den närmaste tiden kommer bokningen av säsongsinfluensavaccination att öppna i omgångar för fler åldersgrupper samt riskgrupper.
 
Vaccinationerna inleds tisdagen den 9 november. Du som är 65 år eller äldre, gravid från och med vecka 17 eller har vissa kroniska sjukdomar erbjuds avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa. 

Såhär bokar du

Från och med måndagen den 1 november kl. 6.30 kan du som är född 1941 och tidigare boka tid genom att ringa 0498-26 98 00. Telefonbokningen är öppen måndag–fredag klockan 06.30–15.30. 
 
Parallellt jobbar vi för att också kunna erbjuda bokning via appen Alltid öppet för de personer som tillhör riskgrupp och därför rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa, men ännu inte är aktuella för dos 3 mot covid- 19. Arbetet med appen pågår och den beräknas vara igång under vecka 44. 

Plats för vaccinationen

Du som både ska vaccinera dig mot säsongsinfluensa och få dos 3 mot covid-19 kommer att få en tid vid någon av våra tillfälliga mottagningar Ica Maxi arena i Visby, Hemse vårdcentral eller Slite vårdcentral. 
 
Du som enbart ska vaccinera dig mot säsongsinfluensa får en tid på din vårdcentral.