Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelscentralen stängt 23/11

Hjälpmedelscentralen har stängt hela dagen 23/11 för inventering och lager vård.