Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Boendestödjare Åsa Myrbäck.

Automaten: "Nu är det dags att ta din medicin"

Publicerad 2021-10-28 10:42
Socialförvaltningen har satt igång pilot med läkemedelsautomater.
”Nu är det dags att ta din medicin. Tryck på den gröna knappen”
 
Så kan det komma att låta i hemmet hos personer som äter mediciner och som behöver hjälp med att komma ihåg när de ska tas.
 
En vit rund apparat blinkar och talar om när det är dags för medicinintag. Ut kommer en liten påse med aktuella tabletter.
 
Nu har socialförvaltningen satt igång piloten där så kallade läkemedelsautomater testas.
 
– Vi hoppas att detta ska ge individen ökad självständighet och integritet. Det kommer också hjälpa oss inom vård- och omsorg att kunna prioritera vår tid bättre, säger projektledaren Caroline Allard.
 
Socialförvaltningen arbetar sedan tidigare med digital nattillsyn, GPS-larm och annan välfärdsteknik.
 
Utbildningen för att kunna hantera läkemedelsautomaterna är igång runt om på Gotland Bland annat utbildas sjuksköterskor och personal inom hemtjänst och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OOF.
 
Åsa Myrbäck är boendestödjare inom OOF.
- Jag tror den kan upplevas ge ökad trygghet och så blir det ju en extra påminnelse.
 
Hon tror att en del brukare hon möter skulle kunna ha hjälp av automaten.
 
- Och inom hemtjänsten tror jag att den kommer att göra väldigt stor nytta, säger Åsa Myrbäck.