Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-10-27 15:50
I dag, den 27 oktober, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade, bland annat, strategisk plan och budget 2022-2024, nytt badhus i Visby och försäljning av växthuset i Klintehamn till Suderviljan.

I länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 43 ärenden.