Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dos 3 rekommenderas till personer över 65 år samt viss personal

Den 27 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten att en tredje dos covidvaccin ska rekommenderas till personer över 65 år. En tredje dos vaccin rekommenderas också till personal vid särskilt boende (SÄBO) samt inom hemtjänst och hemsjukvård. Bokningen för den utökade gruppen kommer att öppna successivt framöver.
Sedan tidigare har en tredje dos vaccin rekommenderats till personer som bor på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla personer över 80 år. Nu utökas rekommendationen till alla över 65 år samt till personal vid särskilt boende (SÄBO), hemtjänst och hemsjukvård. Det är viktigt att det gått minst sex månader sedan dos 2.

Bokningen öppnar successivt

Bokningen för den utökade gruppen är ännu inte öppen, men öppnar inom kort. Till en början öppnar bokningen för de äldsta i gruppen, för att successivt öppna för fler.

Dos 3 kombineras med vaccinationen mot säsongsinfluensa

De personer som nu rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19 rekommenderas också att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska de två vaccinationerna i så stor utsträckning som möjligt samordnas så att båda ges vid samma tillfälle. För dig som ska boka din vaccination betyder det att du enbart behöver boka en tid och göra ett vårdbesök. 
 
– Vaccinet mot covid-19 och säsongsinfluensavaccinet behöver inte separeras, utan kan tas vid samma tillfälle. Undantaget är det särskilda högdosvaccin som ges till personer på särskilt boende och till personer med hemsjukvård. Där behöver det gå sju dagar mellan de två vaccinationstillfällena, säger Maria Amér, smittskyddsläkare vid Region Gotland.