Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Första spadtaget för bostäder efter dubbel markanvisning

Publicerad 2021-10-26 13:31
I dag togs det första spadtaget då en dubbel markanvisning använts för att stimulera bostadsbyggande på landsbygden.

I Klintehamn, Hemse, och Visby startar nu bygget av sammanlagt 130 lägenheter. På Terra Nova är det totalt 102 bostäder och det kommer bli en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. För tre år sedan utsåg regionen entreprenören Johan Gates bolag, Österled Fastighets AB, som vinnare i den dubbla markanvisningstävlingen för fastigheterna Talgoxen 3 i Hemse, Odvalds 1:35 i Klintehamn och Kopparslagaren 1 i Visby, och nu är bygget igång. 

Det är första gången den här formen av upphandling prövats inom Region Gotland och den har som syfte att skapa nya hyresbostäder i tätorter utanför Visby och på landsbygden samt i Visby. I Hemse och Klintehamn blir det hyresbostäder och på Terra Nova en blandad bebyggelse med hyresbostäder och bostadsrätter.

– Det känns bra att byggnation nu är igång både i Visby, Hemse och Klintehamn. Gotland behöver bostäder över hela ön och nu ser vi att försöket med dubbel markanvisning är på gång att förverkligas vilket är mycket glädjande, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C). 

Byggnaderna beräknas vara klara i december 2022.