Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enklare att ansöka om bland annat hemtjänst och särskilt boende

Publicerad 2021-10-26 11:20
Nu finns fler e-tjänster när du behöver söka stöd och hjälp.
Nu kan du på ett enklare sätt ansöka om trygghetslarm, särskilt boende, olika hemtjänstinsatser, korttidsplats, dagverksamhet och boendestöd.
 
 
Som företrädare eller anhörig går det också att via e-tjänsten anmäla behov av stöd eller hjälp till en brukare.
 
Tjänsten ska underlätta för både sökande och anhöriga att lämna rätt uppgifter. Dessutom går det att göra anmälan och ansökan dygnet runt.
 
- Vi hoppas att det ska bli enklare för våra medborgare och att ärendet blir mer komplett från början så att handläggningen går snabbare, säger Helena Eskedahl, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen.