Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planeringen för Student 2022 har startat

Nu har planeringen av nästa års studentavslutning kommit igång. Skolledningen på Wisbygymnasiet och skolans studentkommitté planerar för ett traditionsenligt firande med mösspåtagning, bal, studentavslutning med utspring på Wisby Strand och därefter vagnkortege genom Visby.