Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändrade öppettider i Solbergabadet vecka 45 och 46

Publicerad 2021-10-25 15:28
På grund av utökat skolbad kommer Solbergabadet att ha något förändrade öppettider under vecka 45 och 46.

På grund av utökat skolbad kommer Solbergabadet under vecka 45 och 46 att öppna klockan 15.00 istället för 14.00 på tisdagar, torsdagar och fredagar. Motionssimmet kommer att stänga klockan 08.00 samtliga vardagsmorgnar under dessa veckor. Därefter återgår öppettiderna till de ordinarie som hittas här.