Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planeringen för Student 2022 har startat

Publicerad 2021-10-25 15:27
Nu har planeringen av nästa års studentavslutning kommit igång. Skolledningen på Wisbygymnasiet och skolans studentkommitté planerar för ett traditionsenligt firande med mösspåtagning, bal, studentavslutning med utspring på Wisby Strand och därefter vagnkortege genom Visby.

Studentfirandet kommer att gå till på följande sätt:

  • 27 maj: mösspåtagning i Almedalen
  • 5 juni: bal på Wisby Strand. Balen kommer inledas med bilkortege från Wisbygymnasiets parkering till kongresshallen
  • 10 juni: studentfirande med utsläpp från balkongen på Wisby Strand
  • 10 juni: vagnkortege (studenternas arrangemang)

- Vi planerar i samråd med Polisen Gotland. Vi har fått klartecken från Wisby Strand om datum för balen och firandet på avslutningsdagen. Härnäst ska vi söka tillstånd för vagnsåkning som ungdomarna genomför enligt tidigare tradition, säger Karin Lekander biträdande rektor på Wisbygymnasiet.

Som vanligt deltar eleverna från Wisbygymnasiet gymnasiesärskola vid de olika arrangemangen.