Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samåkningens dag uppmärksammas på fredag

Publicerad 2021-10-26 09:00
På fredag, den 29 oktober, är det samåkningsdagen. Den internationella "Ridesharing Day" uppmärksammas i många länder en fredag i oktober.
– Att samåka ger positiva effekter både för plånboken och klimatet, men även socialt. Att dela sin biltur med någon kan ge dig nya sammanhang och vänner i ditt närområde, säger Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare på Energicentrum Gotland.
 
Vilka lösningar behövs för att skapa ett mer hållbart resande på Gotland?
Projektet Hållbara transporter, som avslutas nu under hösten, har på olika sätt lyft samåkningens roll i omställningen till hållbar mobilitet på ön.
Projektet har samarbetat med den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen, där workshops primärt har varit metoden för att undersöka samåkningens utveckling på Gotland.