Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 25 oktober

Under vecka 42 (18–24 oktober) genomfördes 2 078 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 907 dos 1, 295 dos 2 och 876 dos 3.
Totalt har 95 703 vaccinationer genomförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen är ca 46 220 personer vaccinerade med minst en dos covidvaccin och nästan 44 580 personer är färdigvaccinerade. Det motsvarar täckningsgrader på 90,9 respektive 87,6 procent.

Vaccination på skolorna

Vaccinationen av 12–15-åringar fortsatte på skolorna under v. 42. I gruppen är nu 1 590 personer vaccinerade, vilket motsvarar en täckningsgrad på 60,8 procent.

Dos 3 på drop-in

Bland personer över 80 år har nu 1 830 vaccinerats med en tredje dos och ytterligare 436 är inbokade för vaccination. Inklusive de inbokade är täckningsgraden i åldersgruppen 50,6 procent. Många väljer att besöka en drop-in-mottagning för dos 3. 
 
 
Det går också att få öppettiderna upplästa genom att ringa 0498-26 98 00 (knappval 3).
 
Drop-in-mottagningar finns på Ica Maxi arena i Visby, Slite vårdcentral och Hemse vårdcentral. Mottagningarna kan besökas både för dos 1, dos 2 och dos 3 av personer födda 2005 eller tidigare.

Återbesök av det mobila vaccinationsteamet 

Under v. 42 åkte det mobila vaccinationsteamet återigen ut med buss till olika platser på Gotland. Bland annat besökte bussen Roma bibliotek, folkhögskolan i Hemse, Almedalsbiblioteket och Coop Gråbo. Under veckan vaccinerade sig ca 300 personer hos det mobila teamet. Många kom för att få sin tredje dos, men även personer som skulle få dos 1 och dos 2 besökte bussen.