Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det gäller för personer födda 1991 eller senare som fått en dos Moderna (Spikevax)

I dag beslutade Folkhälsomyndigheten att den som är född 1991 eller senare och har fått en dos av Modernas vaccin ska få sin dos 2 av Pfizer/Biontechs vaccin (Comirnaty). Region Gotland kontaktar de personer som berörs.
De personer som fått en dos av Modernas vaccin och tillhör aktuell åldersgrupp kommer att kontaktas för inbokning av dos 2.
 
Bakgrunden till beslutet att pausa användningen av Spikevax för personer födda 1991 och senare är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit).