Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med barn som hoppar och springer.

Vi söker två familjehem: Ett syskonpar behöver en trygg plats och en familj behöver stöd

Publicerad 2021-10-21 11:19
Region Gotlands familjehemsenhet letar just nu två familjehem. Kanske har du och din familj möjlighet att hjälpa till?
- Ibland har vi inte familjer till hands som vi kan matcha med de barn eller familjer som behöver placeras eller få hjälp. Så är fallet nu, säger Matilda Snoder, familjehemssekreterare.
 

Syskonpar behöver ett tryggt och stabilt hem

I det första fallet handlar det om ett syskonpar i förskole- och lågstadieåldern.
 
- Vi vill att det här syskonparet ska kunna bo kvar på Gotland och därför går vi ut lite bredare och letar, säger Matilda Snoder.
 
Det äldre syskonet tycker om hästar. Det yngre gillar att leka och spela spel. De har behov av ett tryggt och stabilt hem med närvarande vuxna som har tid, engagemang och plats för ytterligare två familjemedlemmar.
 
Vi ser gärna att det finns två vuxna i familjen. Äldre barn i familjen är inget hinder. 
 

Familjehem till en familj

Vi söker även ett familjehem som kan stötta en hel familj med två vuxna och två barn. Det gäller både boende och stöd i vardagen.
 
- Ibland behöver man som förälder varsam guidning i sin roll för att få förutsättningar att lyckas, säger Matilda Snoder.
 
Familjen det handlar om är en mamma och en pappa med två små barn. Under en period på mellan tre månader och ett år behöver de bo nära en annan familj för att bygga upp sin tillvaro och skaffa bra rutiner. 
 
Uppdraget innebär att vara en "bredvid-förälder" som kan stötta, till viss del vägleda, och kompensera de gånger det behövs. Föräldrarna skall ha fortsatt huvudansvar för sina två barn.
 
Vi ser gärna att det finns två vuxna i familjen. Äldre barn i familjen är inget hinder. 
Familjehemmet kommer att få ekonomisk ersättning så att en vuxen kan vara hemma på heltid. 
 
 
Som familjehem får du utbildning, stöd och handledning i ditt uppdrag.
 
Vill du veta mer, kontakta våra familjehemssekreterare:
Matilda Snoder
E-post: matilda.snoder@gotland.se 
Telefon: 0498-204921

Maria Forsberg
E-post: maria.forsberg@gotland.se
Telefon: 0498-263295 eller e-post: 
 
Vi behöver också fler som är intresserade av att bli familjehem. Här kan du läsa mer och se filmer där familjehem och ungdomar berättar: gotland.se/familjehem