Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flygfoto över Klintehamn

Nu tar gotlänningar större plats på ön

Publicerad 2021-10-06 14:07
I Gotlands nya regionala utvecklingsstrategi står de geografiska förut­sättningarna i centrum. Genom att tänka till kring begrepp och platser har regionen kommit långt när det gäller att landsbygdssäkra de politiska besluten.
– Nu har vi med oss det geografiska perspektivet på samma sätt som jämställd­hets- och barnperspektiv, säger Malena Bendelin, strateg vid Region Gotland.
 
Fokus flyttas från besökare till boende och det geografiska perspektivet finns med i högre grad. Detta har betydelse bland annat för konsekvensbedömningar inför beslut. 
 
 

Analysera all politik som påverkar landsbygder

Grunden för landsbygdssäkring är att all politik som påverkar landsbygden ska analyseras utifrån landsbygders förutsättningar. Exempel på frågor som regionen ställer inför politiska beslut är om det bli lättare eller svårare leva på platsen eller om beslutet innebär att det skapas fler jobb på orten?
 
Region Gotland beslutade redan 2014 att landsbygdssäkra de politiska besluten, men exakt vad som ska landsbygdssäkras är fortfarande föremål för diskussion.