Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

OECD är nu på plats för att analysera Gotland

Publicerad 2021-10-06 11:21
OECD besöker just nu Gotland för att göra en analys av Gotlands utveckling. De granskar en mängd olika teman, så som till exempel bostadsbyggande, utbildningsutbud, demografiska utmaningar och hållbar turism.

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, ska publicera granskningen som en rapport försommaren 2022. Genom detta får regionala aktörer på Gotland tillgång till internationella jämförelser, analyser, expertis och rekommendationer.

Rapporten kommer sedan att kunna användas av regionala aktörer och av Region Gotland i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. I praktiken betyder det att rapporten används som underlag för att ansöka om medel inom EU:s fonder och program och regional och lokal samverkan på Gotland.

OECD besöker öns verksamheter och bygder

- Nu är det äntligen dags för OECD-teamet att besöka vår fina ö. Detta besök går av stapeln nu mellan den 4-7 oktober. En delegation från OECD är här för att besöka flera platser på ön och träffa människor och organisationer för att diskutera Gotlands utvecklingsmöjligheter inom näringsliv, innovation och regional samverkan. De är också här för att få inspiration till jämförelser av Gotland med andra öar, säger Erik Bäckström, projektledare för OECD:s territoriella granskning, Region Gotland.

OECD:s delegation besöker bland annat Östergarnslandet och Nygarn Utveckling. De besöker även Visby för att prata utvecklings- och skolfrågor, Gotland Grönt Centrum angående arbetet med blågrön ekonomi och sockerbruket i Roma och de företag som etablerat sig i brukets gamla lokaler. Under veckan besöker de både stora och små aktörer och företag, ideella, privata och offentliga verksamheter på hela ön.

OECD - Organisation for economic co-operation and development

OECD:s uppgift är att genom eget analysarbete föreslå politiska och ekonomiska policyåtgärder till gagn för tillväxt, demokrati och marknadsekonomi. OECD grundades 1961 och Sverige är medlem sedan organisationen grundades.

 

Läs mer om Region Gotlands internationella arbete