Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu öppnar bokningen av dos 3 för vissa grupper

Nu är bokningen av dos 3 öppen för dig med hemtjänst eller hemsjukvård. För att boka tid, ring vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00.
Under de kommande veckorna kommer bokningen också att öppna för personer som är 80 år eller äldre. Redan nu kan du som är 80 år eller äldre få din tredje dos vaccin via våra drop-in-mottagningar. Det är dock viktigt att det har gått minst sex månader sedan du fick dos två, innan du kan vaccineras med din tredje dos.
 

Om du bor ihop med någon som ska få dos tre

För att du som är sammanboende partner/maka/make till någon som ska vaccineras med en tredje dos mot covid-19, också ska kunna vaccineras samtidig krävs att du ingår i någon av de grupper som enligt Folkhälsomyndigheten ska vaccineras med en tredje dos. Det innebär att du måste:
 
  • vara född 1941 eller tidigare
och/eller
  • ha hemtjänst eller hemsjukvård
 
Det måste ha gått minst sex månader sedan du fick dos 2. Om du inte ingår i de grupper som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vaccineras med en tredje dos, kommer du inte att vaccineras med dos tre just nu. Detta gäller både vid drop-in och vid bokad vaccinationstid och även om du är sammanboende med en person som är aktuell för en tredje dos. 
 

Om du har en närstående som ska få dos tre

 
Vi vill uppmuntra dig som är anhörig eller närstående till en person som ska få dos tre att hjälpa till om möjlighet finns. Kanske behövs hjälp att boka eller kanske behövs hjälp att ta sig till och från vaccinationen. För personer med hemtjänst finns möjlighet till sjukresa.