Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu börjar arbetet med lättnaderna i kollektivtrafiken

Publicerad 2021-10-05 14:10
Idag börjar det praktiska arbetet med återgången till normala rutiner i kollektivtrafiken på Gotland. Framdörrarna ska återigen bli den naturliga ingången för passagerare och biljettläsarna kommer att flyttas fram, från mitten av bussen till den ordinarie platsen bredvid busschauffören.

Under nästan hela pandemi-tiden har kollektivtrafikens bussar haft sina främre dörrar stängda. Passagerare har fått kliva ombord på bussarna via dörren i mitten eller den bakre dörren.

- Nu börjar arbetet med att återställa bussarna till normalt läge, berättar Jyrki Vainio, chef för kollektivtrafiken i Region Gotland. Biljettläsarna kommer att flyttas fram till den ordinarie platsen vid busschauffören. Så fort det arbetet är klart på respektive buss så kommer passagerare åter att kunna gå in via framdörren.

Den tillfälliga enhetstaxan 20 kronor för resor inom stadstrafiken och 40 kronor för resor med landsbygdstrafiken, kommer dock att vara kvar ett tag.

Taxan infördes för att möjliggöra försäljning av biljetter i kollektivtrafiken utan att chauffören skulle vara inblandad i detta. Nu vill vi behålla detta enkla förfarande ett tag till för att underlätta för våra resenärer.

Köp din biljett i förväg (som idag), på www.gotlandbiljett.se, i appen Gotlands kollektivtrafik eller hos våra biljettombud.

Inom kort kommer även biljettförsäljning i bussen att vara möjlig. Betalning sker då med reskassa och bankkort. För förarnas säkerhet kommer det inte att vara möjligt att köpa biljett med kontanter.

Jyrki Vainio vill passa på att skicka med en hälsning till alla resenärer:

- Det känns väldigt kul att börja återgå till en normal situation på bussarna, säger Jyrki Vainio. Det är dock viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över. Det är viktigt att alla fortsätter med god handhygien och att man låter bli att åka med bussarna och istället stannar hemma om man har minsta symtom på covid-19.