Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Grushögar i kalkstensbrott

Trafikverkets arbete för att höja trafiksäkerheten vid Klintehamns kalkbrott

Publicerad 2021-10-05 10:46
Region Gotland och SMA Mineral AB ska delta i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för att höja trafiksäkerheten längs transportvägarna för kalkbrott i Klintehamn.

Region Gotland och SMA Mineral AB ska delta i en åtgärdsvalsstudie som genomförs av Trafikverket. Studien är till för att ta fram åtgärder som ska höja trafiksäkerheten längs transportvägarna för den planerade kalkstensbrytningen inom stenbrotten Klintebys och Snögrinde i Klintehamn.

Som en del i detta arbete bjuds ett flertal aktörer in till samtal om lösningar.

Läs mer om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie