Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 39)

Publicerad 2021-10-04 14:59
Vecka 39 (27 september till 3 oktober) konstaterades tre nya fall av covid-19 på Gotland - att jämföras med sju nya fall under vecka 38. Det betyder att trenden med en låg smittspridning på Gotland håller i sig.

På Visby Lasarett är en patient med covid-19 inlagd på vårdavdelning, dock ej i smittsam fas.

Som tidigare rapporterats har totalt 51 dödsfall inträffat relaterat till pandemin på Gotland. Inga nya under vecka 39.

– Vi har just nu en låg aktivitet i pandemin och en begränsad smittspridning vilket är glädjande. Fortsatt gäller att man ska stanna hemma vid sjukdom och tar prov för covid-19, och det gäller både fullvaccinerade och ovaccinerade. Genom att stanna hemma när man är sjuk och fortsatt hålla en god handhygien så begränsar vi också spridningen av andra infektionssjukdomar förutom covid-19, vilket är viktigt nu till hösten och vintern som brukar innebära ökad spridning av virussjukdomar som RSV och influensa, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Texten är rättad kring antal fall vecka 39.

Läs aktuell veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

Länk till nyhet: Lägesbild vaccination mot covid-19, 4 oktober

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages