Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 4 oktober

Under vecka 39 (27 september–3 oktober) har 980 vaccinationer genomförts på Gotland. 163 var dos 1 och 786 dos 2. Resterande 31 doser var extradoser som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv gavs till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
Sammantaget har nu 93 413 vaccinationer genomförts, cirka 49 000 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 45 650 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Även om det framför allt är dos 2-vaccinationer som genomförs för närvarande så fortsätter dos 1-bokningar att komma in. Under den gångna veckan har närmare 150 dos 1-bokningar gjorts av personer 16 år eller äldre. 

Hög täckningsgrad på Gotland

I den gotländska befolkningen är det närmare 46 000 personer som har fått minst en dos, drygt 43 500 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 90,5 respektive 86 procent. I denna statistik ingår också ungdomar, födda 2005 eller tidigare.
 
I åldersgruppen 18–29 år har hittills 84 procent vaccinerat sig. Täckningsgraden ligger kvar på samma nivå som föregående vecka. 84 procent är ett jämförelsevis ett gott resultat, samtidigt betyder det här att vi har 16 procent ovaccinerade unga vuxna. Den som inte är vaccinerad ska enligt nuvarande rekommendationer fortsätta att hålla avstånd till alla och undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. 
 
Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 83 procent vaccinerats. 67 procent är färdigvaccinerade. De ungdomar som ännu inte fått dos 2 är bokade för en andra spruta under de kommande veckorna.

Tredje dos till vissa grupper

Den 28 september meddelade Folkhälsomyndigheten att vissa grupper ska erbjudas en tredje dos. De som omfattas av beskedet är personer som bor i särskilda boenden, personer med hemtjänst eller hemsjukvård och personer som är 80 år eller äldre. Personer på särskilda boenden kommer att erbjudas vaccination på sitt boende, och vissa personer med hemsjukvård får sin vaccination i hemmet. Övriga får sin dos 3 på vaccinationsmottagning. Bokningen för personer med hemtjänst och hemsjukvård öppnar på onsdag den 6 oktober. Därefter öppnar bokningen successivt för personer 80 år eller äldre. Redan den 4 oktober är samtliga som är aktuella för en tredje dos välkomna på drop-in.
 
 

Högt tryck i bokningen 

Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten beslutat att barn från 12 års ålder ska erbjudas vaccination mot covid-19. I onsdags öppnade bokningen för denna grupp och det var direkt högt tryck i bokningen. Under de första dagarna var det tyvärr flera vårdnadshavare som inte kom fram. Vi ber de som inte lyckats boka någon tid ännu att ringa igen.
 
Bokning görs via telefon på 0498-26 98 00.
 

Ica Maxi arena fortsätter vara vaccinationsmottagning

I och med beskedet om tredje dos till vissa grupper har vi beslutat att hålla vaccinationsmottagningen på Ica Maxi Arena öppen ett tag till. På Ica Maxi Arena har vi etablerat en bra struktur, ett välfungerande flöde, och vi kan nu enkelt skala upp verksamheten där igen. Utöver Ica Maxi Arena planerar vi att erbjuda vaccinationer i Slite vårdcentrals lokaler och i lokaler i anslutning till Hemse vårdcentral. Vaccinationsarbetet bedrivs dock även fortsättningsvis av en egen vaccinationsorganisation med en central vaccinsamordning som stöd för genomförandet.