Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationer på Vårdcentralen Visborg bokas om till arenan

I och med Region Gotlands beslut om att fortsätta använda Ica Maxi Arena som tillfällig vaccinationsmottagning ändras planerna på att ge vaccinationer i Vårdcentralen Visborgs lokaler. Den som har en tid bokad på Vårdcentralen Visborg kommer att få en ny tid på arenan.
Personer som har en tid för vaccination inbokad på Vårdcentralen Visborg kontaktas via telefon. För att säkra att så många som möjligt nås av informationen skickas också ett brev ut.
 
För många berörda förblir den inbokade tiden för vaccination densamma, men det kan hända att även tidpunkten behöver ändras.